OGŁOSZENIA 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Wyłonienie grupy zespołu personelu, który realizował będzie projekt pt.: ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY nr FSS/2014/HEI/W/0078

 

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Zakres obowiązków

 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Pomp Ciepła i Magazynowania Energii - w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy (Uwaga: Podana w Ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia - w tym składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy):

 

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 5

Zapytanie ofertowe nr 6

Zapytanie ofertowe nr 7

Zapytanie ofertowe nr 8

Zapytanie ofertowe nr 9

Zapytanie ofertowe nr 10

Zapytanie ofertowe nr 11

Zapytanie ofertowe nr 12

Zapytanie ofertowe nr 13

Zapytanie ofertowe nr 14

 

 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Realizacja ewaluacji - w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy” w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego:

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Tłumacz konferencyjny - w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

 

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Opracowanie i przygotowanie prezentacji problemowej na temat wybranego typu instalacji odnawialnych źródeł energii - Eko Euro Energia 2015 - w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

 

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oferty

 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Opracowanie i przygotowanie prezentacji problemowej na temat wybranego typu instalacji odnawialnych źródeł energii - I Seminarium Upowszechniające - w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

 

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oferty

 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Opracowanie i przygotowanie prezentacji problemowej na temat wybranego typu instalacji odnawialnych źródeł energii - Eko Euro Energia 2016 - w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oferty

 

 

Zapytania ofertowe z zakresu: Wyłonienie grupy ekspertów z zakresu OZE - w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ z dnia 21 marca 2016r. na dostawę tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby projektu FSS/2014/HEI/W/0078 „Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Ogłoszenie o naborze na Autora/Autorów podręcznika/ów  w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 „ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY”

 

Ogłoszenie o naborze na Autora/Autorów podręcznika/ów  

 

Formularz ofertowy

 

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Recenzenta/ów podręcznika/ów w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 „ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY”

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Recenzenta/ów podręcznika/ów

 

Formularz ofertowy

 

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu