STUDIA PODYPLOMOWE

 

Zadanie to w Projekcie obejmie realizację 1 edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. POMPY CIEPŁA I MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPŁA, w której weźmie udział minimum 20 osób. Zajęcia rozpoczną się  w maju 2015 roku i potrwają do maja 2016 roku. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń projektów i laboratoriów oraz przygotowanie pracy końcowej, polegającej na samodzielnym opracowaniu, pod kierunkiem promotora, wybranego tematu praktycznego z zakresu pomp  ciepła. Zajęcia odbywać się będą w ramach weekendowych zjazdów. Wykładowcami na studiach podyplomowych będą nauczyciele akademiccy UTP Bydgoszcz oraz specjaliści z firm i stowarzyszeń branży pompy ciepła i magazynowania energii ciepła. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, wydane przez Rektora UTP w Bydgoszczy.

 

INFORMACJE NA TEMAT URUCHOMIONYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O UTOWRZONYC HSTUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

2. PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE POMPY CIEPŁA I MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPŁA

 

3. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE POMPY CIEPŁA I MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPŁA

 

4. ZAKŁADANE SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE POMPY CIEPŁA I MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPŁA

 

5. PRZEDMIOTY

 

6. PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW W ZAKRESIE I SEMESTRU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (Uwaga! Rekrutacja została zakończona!)

 

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

LIST MOTYWACYJNY

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

 

Uwaga! Do podania należy załączyć:

1.     oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

2.     kwestionariusz osobowy,

3.     list motywacyjny uzasadniający przydatność wybranej specjalności studiów

4.     kserokopię dowodu osobistego,

5.     2 fotografie,

 

Komplet dokumentacji należy pocztą przesłać na adres:

Mgr Marta Kobus, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technik Wytwarzania

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować do: Mgr Marta Kobus, tel.: 52 340 82 55, e-mail: marta.kobus@utp.edu.pl

 

Tematy prac końcowych  podyplomowych pn. POMPY CIEPŁA I MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPŁA - rok akademicki 2015/2016

 

Temat Pracy końcowej

Imię i Nazwisko Słuchacza SP

Promotor

Recenzent

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji pompy ciepła wybranego typu na określonym obiekcie użytkowym

Joanna Benedict

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Przegląd konstrukcji sprężarek stosowanych w pompach ciepła - analiza trendów rozwojowych

Adam Krüger

Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Przegląd konstrukcji i typów wymienników ciepła stosowanych w pompach ciepła - analiza trendów rozwojowych

Kinga Zwolankiewicz

Dr inż. Izabela Piasecka

Dr inż. Adam Mroziński

Dobór i obliczenia techniczno-ekonomiczne instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej w wybranym obiekcie użytkowym

Piotr Cabanowski

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii magazynowania energii ciepła w gruncie - ocena wybranych rozwiązań wg przyjętych kryteriów

Natalia Arkanów

Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Wykorzystanie aplikacji komputerowych do wspomagania projektowania instalacji pomp ciepła - ocena wybranych aplikacji wg przyjętych kryteriów

Piotr Kobus

Dr inż. Izabela Piasecka

Dr inż. Adam Mroziński

Wykorzystanie aplikacji komputerowych do wspomagania projektowania i symulacji dolnych źródeł ciepła

Jerzy Grabek

Dr inż. Izabela Piasecka

Dr inż. Adam Mroziński

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji gruntowej pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem na wybranym obiekcie użytkowym

Maciej Nowacki

Dr inż. Izabela Piasecka

Dr inż. Adam Mroziński

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji pompy ciepła pracującej w taryfach G12

Radosław Michalak

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji pompy ciepła w układzie hybrydowym z instalacją fotowoltaiczną

Sławomir Koziński

 

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji hybrydy pompy ciepła z kotłem gazowym z uwzględnieniem możliwości zastosowania instalacji fotowoltaicznej w ramach planowanej modernizacji w wybranym domu jednorodzinnym

Marcin Żuchowski

Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji pompy ciepła w układzie hybrydowym z instalacją geotermalną

Sebastian Kawalec

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Analiza procesu przygotowawczego/projektowego do budowy Instalacji pompy ciepła (określonych typów) w polskich realiach prawnych

Paweł Kulikowski

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Analiza możliwości wykorzystania wód ściekowych jako dolnego źródła ciepła pomp ciepła

Łukasz Chomański

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

W Analiza możliwości wykorzystania instalacji do magazynowania energii ciepła w gruncie do odladzania dróg i chodników

Tomasz Mania

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Projekt stanowiska dydaktyczno-pokazowego do badań efektywności pompy ciepła wybranego typu

Karol Bronkalla

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Modernizacja istniejącego sposobu zasilania ciepłem budynku jednorodzinnego do trójwalentnego układu z zastosowaniem powietrznej pompy ciepła i kolektorów słonecznego

Wojciech Wójcik

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Projekt instalacji dolnego źródła i instalacji pompy ciepła wspomaganym układem ogniw fotowoltaicznych w budynku energooszczędnym użyteczności publicznej remiza strażacka

Dariusz Ryniec

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji pompy ciepła w układzie hybrydowym z instalacją fotowoltaiczną na przykładzie DPS Zakrzewo

Piotr Krysiak

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

 Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna pompy ciepła typu powietrze-woda

Katarzyna Lontkowska

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci spirali poziomych oraz górnym źródłem w postaci ogrzewania płaszczyznowego bez sterowania pogodowego - zalety i wady

Witold Bartniak

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Analiza modernizacja systemu grzewczego z układu ogrzewania elektrycznego na układu pompy ciepła typu powietrze-woda w budynku jednorodzinnym w warunkach polskich

Wojciech Itrych

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Pompa Ciepła Panasonic w połączeniu z własną elektrownią fotowoltaiczną finansowaną z programu PROSUMENT

Łukasz Klimek

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka

Projekt instalacji gruntowego pionowego wymiennika ciepła wraz pompą ciepła oraz z symulacją warunków pracy w okresie 50 lat.

Rafał Deredas

Dr inż. Adam Mroziński

Dr inż. Izabela Piasecka