Norweski partner projektu

 

Tel-Tek jest państwowym instytutem badawczym zajmującym się aspektami zwiększenia energooszczędności oraz procesami niskiej emisji. Realizuje projekty dla i we współpracy z przemysłem i instytucjami publicznymi. Zajmuje się projektowaniem urządzeń i rozwiązań technologicznych oraz analizami technicznymi i gospodarczymi. Oferuje usługi w zakresie pośrednictwa usług badawczych, realizacji prac rozwojowych, transferu technologii i doradztwa. Prowadzi także działalność dydaktyczną. Wspiera firmy, przyczyniając się do ich rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności.

 

Szczególnie istotne z punktu widzenia projektu jest oświadczenie aplikacyjne i know-how związane z transferem wiedzy pomiędzy jednostką badawczą a biznesem. Tel-Tek zatrudnia około 40 osób, w tym 25 osób z wykształceniem wyższym, doktorów i doktorantów. Osiąga przychody rzędu 4,5 mln euro rocznie. Tel-Tek istnieje od 1986, a w obecnej formie od 1995 r. Finansowany jest głównie ze źródeł publicznych, ponadto z grantów i świadczonych usług.

 

Więcej informacji:  info 1, info 2

 

www.tel-tek.no