Zrealizowane zakupy wyposażenia dydaktycznego:

 

1.     Laboratorium komputerowe do wspomagania komputerowego projektowania i symulacji OŹE

 

 

2.     Wyposażenie do wykładów w systemie distance-learning

 

 

3.     Pokazowo-dydaktyczna instalacja małej elektrowni wiatrowej z osią poziomą - EW 1000

http://generatory-wiatrowe.pl/wp-content/uploads/2013/06/EW600.jpg

 

4.     Pokazowo-dydaktyczna instalacja małej elektrowni wiatrowej z osią pionową - HIPAR ECOROTE 1500

          http://www.wiatraki.murat.pl/images/hupar5.jpg

 

 

5.     Wyposażenie dydaktyczne do zajęć w Laboratorium Inżynierii OZE

 

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu modułów fotowoltaicznych z dachem z nawierzchnią pokrytą dachówką

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu modułów fotowoltaicznych z dachem z nawierzchnią pokrytą blachodachówką

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu modułów fotowoltaicznych z dachem z nawierzchnią pokrytą blachą trapezową

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu modułów fotowoltaicznych z dachem z nawierzchnią pokrytą papą bitumiczną

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu modułów fotowoltaicznych z dachem z pokryciem z płyty warstwowej

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu modułów fotowoltaicznych na dachu płaskim - system aerodociskowy - bezkotwowy

-   Pokazowo dydaktyczna stacja - stanowisko do zgrzewania doczołowego wraz z płytą grzewczą i strugiem

-   Pokazowo dydaktyczna stacja - stanowisko do zgrzewania polifuzyjnego rur

-   Pokazowo-dydaktyczna stacja pompowa do napełniania instalacji OZE wodą z oprzyrządowaniem

-   Pokazowo dydaktyczna stacja napełniająco-płucząca do napełniania instalacji glikolem z oprzyrządowaniem

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko z palnikiem do lutowania miękkiego i twardego z oprzyrządowaniem do łączenia rur

-   Pokazowo-dydaktyczne stanowisko - stacja lutownicza do prezentacji łączenia rur

-   Pokazowo-dydaktyczne stanowisko ze zgrzewarką elektrooporową z automatycznym trybem pracy

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko z wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji elektrycznej

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko z przyrządem pomiarowym do kontroli ochrony przeciwporażeniowej oraz przyrządem do badania wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko - ścina montażowa z układem solarnym

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko - ściana montażowa z układem pompy ciepła

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko - magazyn akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej - akumulatory klasyczne

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu kolektorów płaskich - wybrany typ dachu

-   Pokazowo dydaktyczny system prezentacji montażu kolektorów próżniowych - wybrany typ dachu

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko do pomiarów uziemienia instalacji odgromowej

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko do pomiarów oświetlenia typu LED

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko monitorowania instalacji OZE - dachowa instalacja PV - nagrywanie obrazu

-   Pokazowo-dydaktyczne stanowisko monitorowania instalacji OZE - instalacja pompy ciepła - nagrywanie obrazu

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko - magazyn akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej - akumulatory litowe jonowe

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko - moduły PV do celów dydaktycznych - technologia tzw. zagęszczonych bus barów

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko - moduły PV do celów dydaktycznych - technologia klasyczna

-   Pokazowo dydaktyczne stanowisko - moduły PV do celów dydaktycznych - technologia klasyczna cienkowarstwowa

-   Stół dydaktyczno-montażowy do prezentacji instalacji OZE